A  A  A 
Ara
 
Güncel
Yeni Proje: Kanserle Hayatta Kal... Ayaklı Cankurtaranlar Maratonda... Ayaklı Cankurtaran Projesi Lansmanı Yapıldı... Tarihi Projeye Sadece Günler Kaldı!... Maratonun Meleklerinden Kalp Masajı Eğitimi ... Kalbiniz Kırkpınar da Güvende ... Kalp Masajının Mucidi Öldü... Yaşam Öncülerimiz Edirnede!... Kemal Sunal Ölmeyebilirdi... Doğrusu Neydi?...
Video Galeri

Title of video

Description of video Description of video Description of video Description of video Description of video
Haberler
Yeni Proje: Kanserle Hayatta Kal...
Yeni Proje: Kanserle Hayatta Kal
Detay...

Ayaklı Cankurtaranlar Maratonda...
Ayaklı Cankurtaranlar Maratonda
Detay...

Ayaklı Cankurtaran Projesi Lansmanı Yapıldı...
Ayaklı Cankurtaran Projesi Lansmanı Yapıldı
Detay...

Tarihi Projeye Sadece Günler Kaldı!...
Tarihi Projeye Sadece Günler Kaldı!
Detay...

KALP PROJESİ SUNUMU

Eğtim

KALP PROJESİNİN KISA SUNUMU

"İlk hekimlik yıllarımdan beri hayalini kurduğum, etrafımdakilerle paylaştığım ve akademik alanda güçlendiğimde birgün mutlaka bunu hayata geçireceğim" dediğim bir proje idi Kalp Projesi. Doç. Dr. Mutlu Vural ın bu inanç ve düşünce ile yıllar önce kafasında şekillendirdiği projeyi 13 Aralık 2011 tarihinde Erzincan da hayata geçirdi.

“ Kalp Projesi” yaklaşık iki yıldır Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Mutlu VURAL tarafından yürütüldü. Proje kalp sağlığı alanında koruyucu hekimlik, toplumu bilinçlendirme ve eğitme çalışmaları yanında hastane dışında gelişebilecek ani kalp durmalarında ambulans gelene kadar toplumun bilinçli müdahale yapabilmesini sağlamak gibi hayatta kalma oranlarını artıracak çeşitli iyileştirici çalışmalar konularını kapsamaktadır. Koroner arter hastalığı sıklığı ve sonuçlarını iyileştirmek ve ani kalp durmalarında ölüm sıklığını azalmayı hedefleyen bir projedir.

Proje ile kalp sağlığı alanında yapılan çalışmaların belli bir plan ve program çerçevesinde yönetilmesi, toplum ve sağlık çalışanlarının eğitilmesi yanında çeşitli kurs ve toplantı yapılması öngörülmektedir. Bu proje ilk başlarda gönüllük esasına dayandığından bütçesi yoktu. Artık kurulacak dernek ile proje tüzel kişilik kazanıyor ve Türkiye Lansmanı ile geçtiği ikinci aşamada ulusal kimlik kazanarak tüm Türkiyeye hitap etmesi hedeflenmektedir.

20 Mart 2013 tarihinde Hayatta Kal Derneği kuruldu. Kalp Projesi nin yeni merkezi İstanbul oldu. Proje hedefleri doğrultusunda ilk çevirimiçi kalp masajı kursu ve anlaşmalı ücretsiz ilkyardım uygulama merkezleri ile halkımıza dönük kitlesel bir "temel ilkyardım eğitimi" yapmayı planlıyoruz. On yılın sonunda 10 milyon, 20 yılın sonunda 30 milyon kişinin kalp masajı öğrenmesini hedeflemekteyiz. Hayat kurtarma açısından bakıldığında her yıl ani kalp durmasından ölen 100 binden fazla insanımızdan 10 yılın sonunda her yıl 20 bin insanın tekrar hayata döndürüleceğine inanıyoruz. 

KALP PROJESİ TÜRKİYE LANSMANI

1. Ulusal Ani Kalp Durmalarında Ölümlerin Önlenmesi Sempozyumu

1st National Symposium of Sudden Cardiac Arrest Survival

Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Topkapı-İSTANBUL, 7 Kasım 2013

 

SEMPOZYUM PROGRAMI

1. Ulusal Ani Kalp Durmalarında Ölümlerin Önlenmesi Sempozyumu

 

Moderatör: Prof. Dr. Bilgin Timuralp, Prof. Dr. Başar Cander, Doç. Dr.

Mutlu Vural, Doç. Dr. Oğuz Özyaral

 

 1. Açılış konuşması: “Kalp Projesi’nin dünü, bugünü ve yarını. Doç. Dr. Mutlu Vural. 09:00-09:15
 2. Halka dönük kitlesel "Temel İlkyardım Eğitimi” programları daha kısa olmalı. Chicago Modeli’nin sunulması. Prof. Dr. Başar Cander 09:15-09:45
 3. AB ve ABD’de hastane dışı ani kalp durmasında ilkyardım. 09:45-10:10 Sudden Cardiac Arrest Association/ Heart and Stroke Foundation
 4. T.C. Sağlık Bakanlığı Kalp Projesi’ne bakışı. Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 10:10-10:30

Kahve arası 10:30-10:45

 1. Kalp Projesi’nin yol haritası nasıl olmalıdır? Doç. Dr. Oğuz Özyaral. 10:45-11:10
 2. Ani kalp durmalarına mudahalede yasal sorumluluk. Prof. Dr. Nevzat Alkan 11:30-12:05
 3. Hastane Öncesi Acil Bakımda Etkin CPR. 12:05-12:30 Paramedik Derneği
 4. İlk çevirim içi kalp masajı kursunun İstanbul Valiliği- İl Sağlık Müdürlüğü tarafından uygulanması ve start verilmesi töreni. 12:30-12.40

TARTIŞMA 12:40-13:00

ÖĞLEN YEMEĞİ 13:00-14:00

Kalp Projesi’nin Türkiye Lansmanı 14:00-17:00 

 

SYMPOSIUM PROGRAM

1st National Symposium of Sudden Cardiac Arrest Survival

 

Moderators: Prof. Dr. Bilgin Timuralp, Prof. Dr. Başar Cander, Assoc. Prof. Dr. Mutlu Vural, Assoc. Prof. Dr. Oğuz Özyaral

 

 1. The Past, Presence and Future of the Heart Project, Assoc. Prof. Dr. Mutlu Vural 09:00-09:15
 2. The Basic First Aid Program for the Massive Education of General Population Should be Shorter: The presentation of Chicago Model. Prof. Dr. Başar Cander 09:15-09:45
 3. First Aid for Out-of-Hospital Sudden Cardiac Arrest in EU and USA 09:45-10:10 Sudden Cardiac Arrest Association/ Heart and Stroke Foundation
 4. What Does The Ministry of Health Consider The Heart Project? General Manager of Emergency and Natural Disaster, The Ministry of Health, 10:10-10:30

Coffee Break 10:30-10:45

 1. First 10-Year-Program of the Heart Project. Assoc. Prof. Dr. Oğuz Özyaral. 10:45-11:10
 2. Legal Responsibility of Out-of-Hospital Sudden Cardiac Arrest. Prof. Dr. Nevzat Alkan 11:30-12:00
 3. Effective Hands Only CPR for a Victim Suffering from Out-of-Hospital Sudden Cardiac Arrest. 12:05-12:30 Paramedics Association
 4. Starting Ceremony of the First National Online CPR Course by General Governor and Health Manager of İstanbul 12:30-12.40

 

DISCUSSION 12:40-13:00

LUNCH BREAK 13:00-14:00

The Launch of the Heart Project 14:00-17:00 

Tanımlar ve Açıklamalar: 
Kalbin atar damarlarının yağlanma ve kireçleme sonucu sertleşmesi ve daralmasına “koroner arter hastalığı” denmektedir. İlimizde Türkiye genelinde olduğu gibi- koroner arter hastalığı sıklığı oldukça yüksektir. Koroner arter hastalığı yaş, cinsiyet, diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi, obezite, hantallık, sigara kullanımı ve ailesel yatkınlık gibi risk faktörleri ile yakından ilişkilidir. Bu risk faktörlerinden değiştirilebilir olanlarını (hipertansiyon, hiperlipidemi, sigara kullanımı gibi) etkileyerek “koruyucu hekimlik” hizmeti yapılmaktadır.

Ani kardiyak ölümü ise şöyle tanımlayabiliriz: Sağlıklı görülen bir kişinin şikayet ya da bulgular başladıktan bir saat içinde ölmesine “ani kardiyak ölüm” denmektedir. Bu hasta eğer kurtarılabilirse bu durum ani kalp durması olarak tanımlanmaktadır. İlimizde ani kalp durması olan hastalar tanık varlığında bile ancak %0-1 oranında kurtarılabilmektedir. Türkiye genelinde de benzer oranlar söz konusudur. Başka bir deyişle ani kalp durması %99 dan fazla oranda ölümcüldür. Başka bir deyişle ani kalp durması gelişen her 100 hastadan 99 dan fazlası hastaneye yetişemeden hayatını kaybediyor. Hiçbir bulgu vermeden her yaş, cinsiyet ve meslekten kişileri her yerde ve her an etkileyebilir. Türkiye de her yıl 150.000, her gün 410, her saat 17 her 4 dakikada 1 kişi ani kalp durması sonucu hayatını kaybediyor. Bu durum yürekleri parçalayan ve hafızalarda kapanmaz yaralar açan bir durumdur. Bu hali ile ani kalp durması pek çok kanser hastalığının toplamından bile ölümcüldür.

Yurt dışında ani kalp durmalarında yüzde 5-15 arasında başarı sağlanabiliyor. Bu başarının sağlanmasında toplumun ani kalp durmasını tanıması, kalp şikayetleri olanların erken tıbbi destek istemelerinin öğretilmesi, kalp masajını toplumun öğrenmesi, halk tipi şok cihazlarının kalabalık yerlere konularak sağlık çalışanları dışında eğitimli kişilerin kullanması önemli rol oynamıştır. İşte bu projede ani kalp durması durumunda yapılması gerekenler topluma öğretilerek 112 ekibi yetişene kadar hastanın hayatta kalması ve tekrar iyişerek ayağa kaldırılması hedeflenmektedir.

 

Projenin Amacı: 

Kalp Projesi’nin birinci ana amacı koruyucu hekimlik anlamında koroner arter hastalığı sıklığı ve sonuçlarını iyileştirmektir. Eğer hipertansiyon, hiperlipidemi, diyabet, obezite, sigara içiciliği, beslenme alışkanlıkları gibi değiştirilebilir risk faktörleri alanında farkındalık artırıcı, yaşam tarzını iyileştiren ve ilaç tedavisi gibi müdahaleler yapılırsa koroner hastalığının önlenebildiği ya da sonuçlarının iyileştirilebileceği kanıtlanmıştır. Bu hususta pratisyen ve aile hekimleri gibi sayıları kardiyologlardan fazla, daha çok hasta gören hekimlerin bilgilendirilmesi ve desteği sağlanacaktır.

Projenin ikinci amacı ise ani kalp durması durumunda iyileştirici çalışmalardır. Kalple ilişkili göğüs ağrısı gibi şikayetler olduğunda, örneğin kalp krizi durumunda, hastanın erken tıbbi yardım isteyerek donanımlı bir ambülansla göğüs ağrısı ünitesi ya da yoğun bakıma alınması ani ölüm riskini azaltacaktır. Çünkü hastane içinde kalp durmalarında yüzde 90 oranında başarı sağlanırken hastane içinde başarı yüzde 1’den azdır. Hastane dışında ani kalp durmalarında ise sağlık çalışanları dışındaki bireylerin kalp masajını öğrenmesi hedeflenmektedir. Çünkü en hızlı şartlarda bile ambülans 5 dakikada olay yerinde olmaktadır. Müdehale edilmeyen 5 dakikada zaten hasta ölmektedir. Bu bağlamdaülke genelinde 7 milyon kişiye ani kalp durmasının tanınması ve kalp masajının nasıl yapılacağı öğretilmesi hedeflenmektedir. Ancak bu sayede ani kalp durmalarına bilinçli müdehale mümkün olabilir. Bu anlamda hastaya dokunmama yönündeki yanlış inanışı ve bunun önündeki yasal engelleri kaldırmak gerekmektedir. Erken elektroşok (defibrilasyon) ancak ambülans olay yerine geldiğinde sağlanacağından bu hususta tedbirler alınması gerekmektedir. Yurtdışında neredeyse apartman bloklarında bile halk tipi şok cihazları vardır. Ülkemizde de en azından kalabalık yerlerde yaygınlaşmalıdır. Erken elektroşok (defibrilasyon) konusunda sağlık çalışanları dışında güvenlik görevlileri, itfayeciler, sivil savunma, havayolu çalışanları, toplum önderleri (muhtarlar gibi) kişileri eğiterek ve onlara halk tipi şok cihazları temin ederek iyileştirici tedbirler almak da amaçlanmaktadır.

 

Gereç ve Yöntemler:
Her bireye ve aile hekimlerine kalp yaşını ölçmesi ve gelecek 10 yıl içinde kalpten sıkıntı yaşama riskini hesaplamaları hususunda yol gösterilecektir. Kendi özgün tanıtımlarımızı güncel bilimsel veriler ışığında hazırlayacağız. Çeşitli eğitim, medya, internet ve TV araçlarından da faydalanarak koroner risk faktörleri konusunda farkındalık artırımı ve risk azaltmayı sağlayacağız.
Diğer yandan, ani kalp durması durumunda 3-7 dakika içinde kalp masajı başlanmaz ise beyin ölümü gerçekleşeceği bilinmektedir. Ambülansların bu sürede hastaya ulaşması her zaman mümkün olmadığından müdahale edilmeyen her dakikada bu hastalar yaşama umutlarını %50 kaybetmektedir. Ülkemizde %99 dan fazla oranda hastaneye yetişemeden ölmektedirler. Ani kalp durmasının erken tanınarak yaşam zincirine uygun şekilde tıbbi yardım istenmesi, kalp masajına başlanması ve erken defibrilasyon ile bu hastalarda sağ kalım oranlarını %10 düzeyine çekebiliriz. Gelişmiş ülkelerde tanıklı ani kalp durması durumunda en fazla %18 oranında bu hastalar kurtarılabilmektedir. Bu nedenle ilimizde 10.000 kişiye, ülke genelinde 10 milyon kişiye doğrudan ya da internet üzerinden ileri kardiyak yaşam desteği (kalp masajı) kursu verilecektir.

Erken elektroşok (defibrilatör) sağlık çalışanları dışındakiler tarafından kullanılmasının yararı kanıtlandığından kalabalık yerlerde kullanılmak üzere halk tipi defibrilatörler yerleştirilecektir. Güvenlik görevlileri, polis ya da öğretmen gibi kişiler acil durumlarda bu cihazları kullanabilirler. Ani kalp durması durumunda erken defibrilasyonun yaşama şansını %50 artırdığı bilinmektedir. Daha önce de belirtildiği üzere ülkemizde bu alanda ciddi yetersizlik söz konusudur.

 

Özet:

Kalp Projesi bağlamında koroner risk faktörleri ile mücadele koroner arter hastalığının sıklığı ve sonucunu (ani ölüm ya da miyokard infarktüsü gibi) düzeltecektir. Miyokard infarktüsü (kalp krizi) durumunda hastaların şikayet ve bulgularının ne olacağı topluma öğretilecektir. Bilinç düzeyi yükseldiğinde hastalar daha erken tıbbi yardım isteyeceklerdir. Unutulmamalıdır ki miyokard infarktüsü durumunda hastaların dörtte biri hastaneye ulaşmadan ölmektedir. Ortalama hastaneye geliş süresi 13 saatin üzerindedir. Bilinç düzeyini yükselmesi ve 112 nin erken aktive edilmesi ile miyokard infarktüsünde ölüm oranı azalacaktır. Tüm bu çalışmalar miyokard infarktüsü durumunda sağ kalım ve sonuçları iyileştirecektir.

Ani kalp durmasının hemen tanınması, 112 nin aktive edilerek kalp masajına 30 saniye içinde başlanması, varsa halk tipi şok cihazının kullanılması ya da ambülanstaki şok cihazı ve sağlık çalışanları desteğinin daha erken gelmesinin hedeflenmesi ani kalp durmasından sağ kalımı önemli oranda iyileştirecektir.

SEMPOZYUM DAVET MEKTUBU

Sayın Katılımcı;

Her yıl 100 binden fazla insanımız hastane dışında gelişen ani kalp durması sonucu hayatını kaybediyor. Ani kalp durmasında müdahale edilmeyen her dakika yaşama şansı yüzde 10 azalmaktadır. Üç dakika içinde toplumdan birileri kalp masajına başlayamazsa dördüncü dakikadan itibaren beyin hücreleri hasar görmeye başlıyor. Sağlık ekiplerinin altın değerindeki bu ilk dakikalarda hastaya ulaşması çoğu zaman mümkün olmadığından toplum tabanlı ilkyardım desteği şarttır.

Toplum tabanlı ilkyardımın güçlü olduğu  Amerika ve Avrupa ülkelerinde 100 ani kalp durması vakasından 5-15 hasta tekrar hayata döndürülürken ülkemizde başarı oranı %1 civarındadır. Kitlesel anlamda online sadece eller kalp masajı kursu ve uygulama seçeneği ile önümüzdeki 10 yılda 10 milyon, 20 yılda 30 milyon kişinin temel yaşam desteğini öğrenmesini hedefliyoruz. 2025 yılında ani kalp durmasından her yıl 20 bin kişiyi tekrar hayata döndürmek mümkündür!

Ani kalp durmasında ilk dakikada kanda oksijen fazladır. Sadece sürekli kalp masajı ile beyin ve diğer hayati organlara sınırlı düzeyde kan pompalandığından ve göğüs basısı ile bir miktar teneffüs de sağlandığından beyin hasarı ortalama 20-25 dakika sonra başlar. Sağlık ekiplerine zaman kazandırılır. 

1. Ulusal Ani Kalp Durmalarında Ölümlerin Önlenmesi Sempozyumu’nda bu hedefleri nasıl gerçekleştireceğimizi tartışmak üzere sağlık çalışanı olun ya da olmayın sizleri de bekliyoruz.  Sağlık çalışanı-toplum işbirliğinin toplum tabanlı ilkyardım çerçesinde batılı ülkeler gibi ülkemizde de güçlenedirilmesi için yolumuzu çizmemizdir.

 

Doç. Dr. Mutlu Vural                                                  Doç. Dr. Oğuz Özyaral

Hayatta Kal Derneği                                                  Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Projenin Kurucusu:

Doç. Dr. Mutlu VURAL